1 התקנת מערכת ניהול מבוססת GPS למחפר בבניית מרינה
המערכת הותקנה לצורך בניית שובר גלים
2 התקנת מערכת גירוז אוטומטית למחפר הריסות עם זרוע מתחלפת
3 התקנת מערכת שקילה לשופל משולבת עם מדפסת להדפסת תעודת שקילה