Protection screw LOGTECH


בכלי הצמה ישנם מכלולים יקרי ערך 

לדוגמה משאבות הידראוליות,ספולות בסלקטור,מנועי צידוד,ועוד מכלולים רבים

גיא מערכות פיתחה מערכת הגנות למניעת גניבת המכלולים האלו וכיום מוצר זה הינו דרישת חובה בחברות הביטוח בישראל.

אנו מבצעים את התקנת המיגון בכל חצרות יבואני הצמה בישראל בפריסה ארצית