דיוק בחפירה IDIG

באמצעות המערכת תוכל לדעת את עומק הכף של המחפר ולהגדיר מראש נתוני חפירה

התקנה מהירה ועצמית ניתן להעביר את המערכת בקלות ממחפר למחפר בחמש דקות