מיגון מכלולים הידראוולים למחפרים

גם בטוח וגם לביטוח